Co je to manažerský reporting?

Manažerský reporting je pohled na čísla firmy, který vedení firmy dává potřebné informace pro jeho rozhodování. V každé firmě bude manažerský reporting vypadat trochu jinak, protože každá firma působí v jiném oboru a je pro její fungování důležité něco jiného.

Když bych ale měla shrnout naprosté minimum informací, které musí manažerský reporting obsahovat, bude to:

1. Historický vývoj ziskovosti firmy

Vedení firmy by mělo vidět, jak se jí dařilo v uplynulém měsíci.

Mělo by sledovat, jestli hrubá marže (rozdíl mezi výnosy a přímými náklady) pokrývá provozní náklady, odpisy, daně atd. neboli jestli je firma v zisku. Mělo by zároveň sledovat vychýlení v hrubé marži, ať už kladným nebo záporným směrem, a na základě toho uzpůsobovat svou obchodní strategii.

2. Predikce ziskovosti firmy do budoucna

V manažerském reportingu by mělo být vidět, jakým směrem se bude ubírat ziskovost firmy za určitých předpokladů. Předpoklady mám na mysli předpokládaný prodejní výkon, předpokládané variabilní náklady (ty, které souvisí s prodejním výkonem) a fixní náklady.

3. Predikce vývoje cash flow do budoucna

Z predikce budoucí ziskovosti firmy by měla vycházet predikce budoucího cash flow.

Většina rostoucích firem je omezená nedostatečnou zásobou peněz pro svůj růst. Proto je potřeba cash flow důkladně sledovat a predikovat jeho budoucí vývoj, aby se nestalo, že firmě dojdou peníze na rozjeté investice nebo na mandatorní výdaje a aby bylo možné dostatečně dopředu zareagovat na tenčící se zásobu peněz.

4. Obchodní statistiky

Z hlediska obchodu by se mělo vyhodnocovat plnění vytyčeného cíle. Vytyčený cíl musí být něco, co firma/obchodníci mohou svou prací přímo ovlivnit.

Musí to být počet návštěv, počet konverzí návštěv do prodejů apod. Když zadáte obchodníkovi jako cíl finanční částku prodeje a on ji nesplní, těžko budete zjišťovat, v čem je problém. Pokud to ale zadáte konkrétně jako počet návštěv, konverzí na prodej atd., už s tím můžete dál pracovat.

Nemáte manažerský reporting a chcete ho?

Pomůžu vám ho udělat.

Share on facebook

Další články

Zuzčin profilový obrázek na blogu

Zuzana Nováková

Finanční manažerka k vašim službám

Jsem tu pro vás

Miluji čísla, tabulky a pořádek. Ale vůbec nejraději pořádek tvořím. Místo, kde je skutečný chaos, je pro mě nejlepší místo pro práci. 

Domluvte si se mnou