Finanční řízení v malé firmě

Finanční řízení v malé firmě se většinou omezuje na administrativní sílu, která vydává faktury a pak na ředitele, který si hlídá platby a přes stav bankovního účtu sleduje, jak se firmě daří.

To je celkem logický a vhodný začátek finančního řízení ve firmě. Ale jde to zvládat jen do určité velikosti firmy.

Jakmile se tato velikost překročí, ředitelova agenda spojená s rozvojem firmy, obchodem a lidmi narůstá natolik, že na finance zbývá čím dál tím méně času. Zároveň při růstu firmy finance nabývají na důležitosti, protože rostou mandatorní výdaje, firma se rozvíjí a v tom už je jednoduché se bez zkušeností a řádné péče ztratit.

Někteří ředitelé to řeší tak, že chtějí potřebná čísla a informace po své účetní. Jenže pohled účetního je diametrálně odlišný od pohledu, který potřebuje ředitel pro svá rozhodnutí. Účetní řeší čísla z pohledu zákonů a daní, ale většinou neznají, jaká čísla jsou potřebná pro řízení firmy.

Manažerský reporting jako naprostý základ

Pohled na čísla, který potřebuje ředitel firmy, se nazývá manažerský reporting.

Ten vždy vychází z účetnictví, ale sumarizuje čísla v takovém členění, aby to vedení firmy dalo potřebné informace. Jsou v něm vidět historické trendy, které se dají využít při predikcích vývoje do budoucna.

Z predikcí pak ředitel firmy vidí, jakým směrem se firma ubírá a může na základě toho včas reagovat a přijmout odpovídající rozhodnutí.

V manažerském reportingu bývají kromě čísel z účetnictví i čísla obchodní, skladová apod. Na jednom místě je tak vše podstatné, co by vedení firmy mělo na pravidelné bázi sledovat.

Manažerským reportingem ale úloha finančního řízení v malé firmě nekončí. Je to jen jedna část finanční agendy, která je v malé firmě potřeba.

Hlavních 10 činností finančního řízení v malé firmě

  1. Nastavit a udržovat spolupráci s účetními.
  2. Vystavovat faktury odběratelům.
  3. Hlídat a urgovat vydané faktury po splatnosti.
  4. Platby přijatých faktur, pokud to nedělá sama účetní.
  5. Hlídat cash flow.
  6. Poskytovat vedení firmy čísla ukazující historickou ziskovost firmy.
  7. Připravovat predikce budoucího vývoje ziskovosti a cash flow.
  8. Poskytovat jakákoliv čísla potřebná pro rozhodnutí vedení firmy.
  9. Posuzovat investiční příležitosti.
  10. Hlídat ziskovost jednotlivých produktů firmy.

Výše uvedené činnosti samozřejmě nejsou kompletním výčtem finanční agendy, ale v každé firmě o jakékoliv velikosti by je měl někdo zastávat.

Pokud něco z toho chybí, je možné, že firma prodává své produkty pod cenou, investuje do něčeho, co se jí nevyplatí, nebo pozdě zareaguje na obrat v poptávce po jejích službách. A tomu je vhodné předejít kvalitním finančním řízením.

Jak to funguje u vás ve firmě? Máte pokryté všechny hlavní činnosti finančního řízení? Potřebujete s tím pomoct? Jsem tu pro vás. S čím konkrétně vám můžu pomoci se dozvíte tady.

Share on facebook

Další články

Zuzčin profilový obrázek na blogu

Zuzana Nováková

Finanční manažerka k vašim službám

Jsem tu pro vás

Miluji čísla, tabulky a pořádek. Ale vůbec nejraději pořádek tvořím. Místo, kde je skutečný chaos, je pro mě nejlepší místo pro práci. 

Domluvte si se mnou